Az elhárító mechanizmusok helyes értelmezése hozzásegít bennünket az önismerethez.

 

Felismerhetjük, ráismerhetünk saját elhárító mechanizmusainkra.

 

Sőt saját rokonaink, hozzátartozóink szeretett vagy éppen zavaró elhárító mechanizmusai is elénk tárulhatnak, megértjük, miért viselkedik az adott módon az az ember, akinek a véleményét, érzelmeit fontosnak tartjuk. Azonban óvatosságra intek mindenkit! nem lehet végső nagy következtetéseket levonni, az önelemzésen túl a pszichológus szakember tanácsaira is szükségünk lehet!

 

Olvassák figyelmesen az ajánlott könyvet, mely az elhárító mechanizmusok kitűnő leírását tartalmazza!

 

Az én és az elhárító mechanizmusok

 

Anna Freud

 

Anna Freud - elhárító mechanizmusok

Az elhárító mechanizmusok működése S. Freud 1923-ban közölt ún. strukturális modelljében kap részletes kibontást: eszerint ezek a folyamatok a személyiség három ereje, a gyermeki vágyak kielégítésére törő ösztönén és a morális tiltást képviselő felettesén érvényesülése közötti küzdelemben közvetítő cselekvő én kompromisszumos stratégiáját, a külvilághoz igazodást segítik, ám sokszor kényelmetlen tünetekhez, a működés leromlásához vezetnek.

 

Ezen felismerés ellenére a korai pszichoanalízis fő fókusza az ösztönén-késztetésekre, illetve tudatossá tételükre irányult. Ezen a korabeli irányultságon fordított hatalmasat Anna Freud (1895-1982), a Mester odaadó lánya és a gyermekanalízis úttörője. Döntő kezeléstechnikai felismerése az volt, hogy a pszichés konfliktus fő frontja nem a tudattalan késztetések és a tudatos elhárítások között húzódik - mint ahogyan azt a 1930-as évekig általánosan vélték -, hanem a három én-rész között. Ebből következik, hogy az analízisben elsősorban nem az ösztönkésztetések tudatossá tételén kell dolgozni, hanem a páciens egójának olyan (sokszor sokszorosan rejtett) gondolkodásmódjait kell kutatni, amelyek bonyolult (nem tudatos) elhárító műveletekkel az elfojtott késztetéseket folyamatosan a páciens felismerésén kívül tartják.

 

Az analitikusnak tehát nem kell arra várnia, míg a szabad képzettársítás elakad, hanem tevékenyen kell kutatnia az asszociációkon belüli finom elhárító műveleteket, melyek megalkuvásra késztetik, vagy más módon torzítják a páciens gondolkodását. Azaz, a kezelés során az én tudaton kívüli működéseire kell összpontosítani.

 

Az én és az elhárító mechanizmusok nemcsak a pszichoanalitikus kezelés egyik legfontosabb „harcászati" kézikönyve - ismerete nélkülözhetetlen minden olyan segítő foglalkozásban, ahol a páciens és a gyógyító párbeszéde fontos. 

 


Dr. Hídvégi Márta pszichológus 

 


Ⓒ DR. HÍDVÉGI MÁRTA, 2020

YouTube Facebook