Általános lélektan/általános pszichológia

Általános lélektan/általános pszichológia

 

A lélektannak/pszichológiának az az ága, amely a felnőtt, egészséges ember pszichikus jelenségeivel foglalkozik. Az általános lélektan feltárja a pszichikus folyamatok keletkezésének és alakulásának törvényszerűségeit. Leírja az érzékszervek működésének folyamatát.

 

Vizsgálja az emberi érzékelést, észlelést, kutatja az érzelmek lényegét, a cselekvés motivációját, a készségek, szokások sajátosságait. Azt is mondhatjuk, hogy az általános lélektan a lélektan központi része. Innen nyeri az alapfogalmait és azokat a megállapításokat, amelyeket más területeken (pl. a fejlődéslélektan/fejlődéspszichológia, a pedagógiai lélektan/ pedagógiai pszichológia.

 

lélektan pszichológia

 


Ⓒ DR. HÍDVÉGI MÁRTA, 2020

YouTube Facebook