A személyiség

 

 

Dr. Hídvégi Márta pszichológus, gyógypedagógus honlapja: a személyiség

 

A személyiség fogalma:

Személyiség = „egyedi” ember

Az emberre jellemző jegyek:

- Veleszületett testi, idegrendszeri sajátosságai

- Testi és pszichés funkciói a születéstől a halálig fejlődnek ill. változnak

- Testi és pszichés fejlődése társadalmi közvetítéssel megy végbe, ill. egészséges testi és pszichés fejlődése csak társadalmi környezetben valósulhat meg

- Természeti környezetéhez való viszonyát a társadalmi környezetével fenntartott viszonya erősen befolyásolja

- Pszichés fejlődésének egy meghatározott szakaszán kialakul „éntudata”, melynek révén képes önmagára mint az emberi fajhoz tartozó, de azon belül különálló egyedre reagálni, képes a cselekedeteit bizonyos szabadságfokkal tudatosan meghatározni, megválasztani

A személyiség olyan egyedi és megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális rendszer, amely veleszületett testi és idegrendszeri sajátságai bázisán, a társadalmi és természeti környezettel való folytonos kölcsönhatásban, állandó fejlődés és változás folyamatában, „éntudata” birtokában többé-kevésbé tudatos viselkedésválasztással határozza meg önmagát.

A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások együttesen határozzák meg, egymással szoros kölcsönhatásban.

 

 

 

 


Ⓒ DR. HÍDVÉGI MÁRTA, 2020

YouTube Facebook