A LÉLEK DOLGAI Önismeret, tudatosítás, lelki önvédelem Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása

 

Mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és tanítok „nem középiskolás fokon” a média minden csatornáján és mindenütt, ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek.

– Bagdy Emőke. In: Napút, 2010/10

 

 

A lélek dolgai címmel könyvet jelentettek meg, amely írásos formában tartalmazza, A Nyitott Akadémia válogatott előadásait, önfejlesztésről, kapcsolatokról és konfliktuskezelésről szóló témákban.

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke Önismeret, tudatosítás, lelki önvédelem című előadásáról szóló írásos részről szeretnék egy kis összefoglalót írni, hiszen nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a saját lelki folyamatainkkal, amelyeket kihasználva a fogyasztói társadalom agresszorai manipulálni, befolyásolni tudnak minket, akár rábírnak minket olyan magatartásformára, olyan termékek megvásárolására, amelyeket nem is szeretnénk, amelyekre semmi szükségünk nincsen.

 

A professzor asszony Mérei Ferenc emlékének ajánlotta előadását, akitől nagyon sokat tanult. Így ír Mérei Ferenc jóslatáról.

 

„A pszichológia missziója századunkban az lesz, hogy a lélektani ismereteket széles körben elterjessze, hogy mindenkinek megtanítsa, miként is működik a lelkünk, mert csak ez a tudatosság véd meg bennünket a manipulatív hatásokkal szemben”

 

Megemlítette, hogy Mérei Ferenc jóslata az volt, hogy erőteljesen jelen lesz, erőteljesen elszaporodik a manipuláció.

 

„Tudnunk kell, hogy miként lehet minket befolyásolni, megnyerni olyasminek is, amivel a lelkünk mélyén nem értünk egyet. Ha ismerjük a megtévesztésnek, a manipulációnak a mechanizmusait, akkor védekezni is tudunk ezek ellen, ami elengedhetetlen, ha mentális egészségben akarunk maradni.”

 

Szükséges-e egyáltalán ezen gondolkoznunk? Hiszen mindannyian amennyire kell, ismerjük már magunkat, azonban professzor asszony figyelmeztet minket:

 

„Ugyan már, én jól ismerem magam! Nekem már ne mondjon senki semmit, hiszen pontosan tudom, milyen vagyok, hogyan viselkedem, nem érhet önmagammal kapcsolatban meglepetés!”

 

„Ez azonban óriási tévedés, mert mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, amikor döbbenten észleljük, hogy egészen másként viselkedünk, mint ahogy szoktunk vagy szerettünk volna.”

 

 

Ebben az előadásban Prof. Dr. Bagdy Emőke az egyik nagy, végső kérdést is megválaszolja, mégpedig, hogy a genetika vagy a szocializáció a hangsúlyosabb életünk alakításában:

 

„Számtalanszor hallom, hogy hiába iparkodunk, a genetikánk úgyis meghatároz minket, kész, elvégeztetett. Elfeledkezünk arról, hogy a genetika csupán potenciál, lehetőség, amelyet a pszichogenetikai és szocializációs hatások bontakoztathatnak ki vagy hagyhatnak megvalósulatlanul.”

 

„Például tudjuk, hogy a 5-HTTLPR génnek egy rövid változata depresszióra hajlamosít, ám sokan azok közül, akik ilyen génnel rendelkeznek, sajátos módon mégsem lesznek depressziósok. Ezzel egyben egy nagyon optimista üzenetet is szeretnék közvetíteni, mert ha megadjuk a gyermeknek mindazt, ami a tudásunk mai szintjén pozitív, az érést, a fejlődést szolgálja, akkor elősegíthetjük, hogy bizonyos gének aktiválják önmagukat, és megakadályozhatjuk, hogy azok a gének berobbanjanak, amelyek hatásukat érvényesítve negatív irányba vinnék a fejlődést. Vagyis nagyon sokat tudunk tenni annak érdekében, hogy egészséges nemzedékek nőjenek fel!”

 

Az előadás további részében professzor asszony kifejtette az egyes életkorokban pontosan mi is a dolgunk, mi az amit meg kell oldanunk, Erik H. Erikson világhírű pszichológus munkássága alapján, majd áttért az elhárító mechanizmusok bemutatására.

 

Az elhárító mechanizmusok felismerése Freud érdeme, a részletes koncepciót mégis lánya, Anna Freud vitte tökélyre. Anna Freud az elhárító mechanizmusokat azokra a tudattalan stratégiákra alkalmazta, melyek segítségével az emberek negatív érzelmeikkel megküzdenek. Az embert gyakran érik sérelmek, kudarcok, melyek feszültséget keltenek benne. Az egyén igyekszik az ilyen hatásokkal szemben védekezni, a keletkezett negatív következményeket elkerülni. Az elhárító (vagy más néven énvédő) mechanizmusok a szorongás enyhítésére, a konfliktus kontrollálására irányuló nem tudatos, pszichés folyamatok. Funkciójuk tehát az önértékelés fenyegetettségének megakadályozása, ill. azon mozzanatok felismerése, melyek szorongáshoz, stresszhez vezetnek. Összességében tehát nem maga a direkt problémamegoldás a cél, hanem a belső és külső tartás megőrzése. Ez azonban egy merev, a realitással való konfrontációt elkerülő és azt torzító beállítódáshoz vezet. A klasszikussá vált énvédő mechanizmusokat ki lehet egészíteni pl. az önbódítással, leárnyékolással, szerepjátszással, az érzések körülpáncélozásával és a tehetetlenség-nyilvánítással. Számtalan egyéb egovédő technika létezik és ezek koronként, kultúránként változnak; a társadalmi elvárások erősen befolyásolják alakulásukat.*

 

„Az önismereti rendszer első tétele, hogy az ember pontosan tudja, hogy milyen módon, milyen eszközök segítségével tartja magát egyensúlyban a lelke.”

 

„Tehát a lélek erőrendszerében szükségünk van úgynevezett énegyensúlyvédő és feszültségelhárító, feszültségelvezető lelki munkamódokra.”

 

„Most tekintsünk rá arra, hogy milyenfajta énvédő és feszültségelhárító mechanizmusokkal rendelkezünk:”

 

„Hasítás”

 

Az elhárító mechanizmusok, már egészen korán, kisbabaként, az anyukánk ölében elkezdődnek. Ez abszolút nem tudatos folyamat, de a kisbaba az anyukáját tökéletesnek szeretné megélni ezért minden egyes olyan dolgot, ami esetlegesen negatív hatás, egyszerűen lehasítja róla, ezt a pszichológia primitív idealizációnak nevezi.

 

A későbbi életünk folyamán teljesen biztos, hogy újra találkozunk ezzel a jelenséggel, amire már emlékezhetünk is. A szerelmünkkel kapcsoltban ugyanezt éljük meg. Amikor szerelmesek vagyunk tökéletesnek látjuk a partnerünket. Ez szintén a saját, nem tudatos lelki munkánk eredménye, minden negatív dolgot lehasítunk szerelmünkről. Ezért történhet meg, az, hogy pár év múlva, amikor ezt az elhárító mechanizmust befejezzük, döbbenten és értetlenül állunk az előtt, hogy kivel élek én együtt, a saját tudatos tartományon kívül eső gondolkodásunk a kapcsolat elején minden negatív dolgot lehasított…

 

„devalváció”

 

Az előbb taglalt idealizációnak van egy ellenpontja is, ami menthetetlenül követi az idealizációt, az pedig a devalváció, amit úgy nevezhetünk, hogy értéktelenítés. Ez nem csak a szerelemben, barátságban és más emberi kapcsolatokban is előfordulhat, amikor lefokozod, értéktelennek tartod a másik embert. Bagdy Emőke szerint érdemes tehát feltennünk a kérdést saját magunknak, akkor amikor istenítünk valakit:

 

„Miért van a lelkünknek szüksége arra, hogy valakit ilyen magaslatra emeljen? Mi hiányzik az életünkből, hogy erre a fajta idealizációra a szerelem első fázisát jelentő időszakon túl is szükségünk legyen?”

 

„azonosulás”

 

Amikor valakit nagyon pozitív, vonzó személyiségnek tartunk, akkor azonosulunk vele, felvesszük a tulajdonságait. Bagdy Emőke a mai napig úgy írja a k betűt, mint kedvenc irodalom tanárnője, gyermek kora óta, így őrzi őt.

 

A lélek, azonosulással gyógyul akkor is, amikor elveszítünk valakit, akit szeretünk.

 

„regresszió”

 

Amikor visszacsúszunk egy már korábban meghaladott életszakaszba, amikor nem tudjuk tartani azt a szintet, amit már elértünk, akkor azt regressziónak nevezzük.

 

„Előfordult már veled, hogy egy adott helyzetben, nem tudtál úgy viselkedni, ahogy általában szoktál? Hogy valamilyen erő a saját színvonalad alá vitt? Például nem vagy ordibálós és veszekedős, de úgy elkapott a düh, hogy nem tudtad kontrollálni magad, és mint a kis óvodás, beindultál és nekimentél a másiknak?”

 

Ez átmenetileg segíthet rajtunk, mert egy alacsonyabb szinten, nem kell megfelelnünk a magasabb szint követelményeinek.

 

„tagadás”

 

A tagadás, a nemet mondás, sohasem csak magában, hanem mindig egy másik lelki mechanizmussal együtt jelentkezik.

 

Van egy vágygondolat, hogy ma nem megyek be dolgozni, mert helyette a Duna parton akarok sétálgatni egész nap. Természetesen ezt a vágyamat rögtön letagadom, és bemegyek dolgozni, mert pénzt akarok keresni, és a vágyamat, hogy én valójában a Duna parton akarok sétálgatni, elfojtom….

 

„elfojtás”

 

Az elfojtás, szelektív felejtés, egy vágy tartalmú gondolatot gyakran elfojtunk, de az attól még, hogy nem gondolunk rá tudatosan, ott marad.

 

Bagdy Emőke egyik példája az elfojtás leleplezésére:

 

Egy vezérigazgató bemutatta az új kolléganőt:

 

„Bemutatom X.Y. –t. már évek óta ismerjük egymást, nagyon jó szexusom van vele.”

 

Természetesen azt akarta mondani, hogy nagyon jó nexusom van vele, csak elszólta magát.

 

„izolációs elhárítás”

 

Mindenki találkozott már olyan emberrel, akinek legszívesebben kitekerte volna a nyakát. Azonban tudunk viselkedni, tudjuk, hogy az ilyen jellegű agresszív cselekedetek nem jó dolgok. Ezért ilyenkor egy magasabb szintű hasítás történik. A kitekerném a nyakát minden feszültéség nélkül ott marad a fejünkben és lehasítjuk róla az agressziót, közéjük iktatunk néhány gondolati elemet vagy cselekvési rítusokat.

 

Amikor valaki egy nap már ötvenszer mossa a kezét, akkor az már kényszerbeteg.

Olvastátok az Ágnes asszony c. balladát?

 

„feszültségáttolás”

 

Az előbb említett izolációs elhárítás folyamán lehasítottuk az agresszív feszültségeket, és elraktároztuk azokat, amik nagyon gyakran robbannak egy kisebb ellenállás irányába.

 

A gyerekünk, vagy a párunk felé…

 

„Jó, ha ilyenkor van annyi önismeretünk, hogy belátjuk, hogy mi történt és képesek vagyunk bocsánatot kérni.”

 

Nem pedig a következő elhárító mechanizmust alkalmazzuk:

 

„annuláció”

 

Meg nem történté, semmisé tevés.

 

Ha történt valami nagyon szégyenteljes, amit szánunk-bánunk, különböző apró rítusokat találhat ki az ember, amivel megpróbálja semmissé tenni.

 

„projekció”

 

Van úgy, hogy kivetítem azt amit érzek, és a másikban vélem azt viszontlátni.

 

A féltékenység egy jó példa erre, aki csalni akar, az gondolja és vonja kérdőre a partnerét… Természetesen a féltékenység nem azonos a szerelemféltéssel, hiszen mindenkiben él a vágy, hogy a partnerében megbízhasson, de amikor mindennapok részévé válik a féltékenység, az már nem természetes dolog.

 

Hasonlóan alakulnak ki az erotomán projekciók, amikor valaki arról kezd el beszélni, hogy egy ember molesztálja őt, holott valójában nem így van, hanem a saját vágyát vetíti ki rá.

 

Hasonló az üldöztetés gondolatok projekciója, például amikor arról van szó, hogy én egyszerűen csak nem vagyok rokonszenves valakinek, de elkezdem azt gondolni, hogy az az ember az ellenségem…és ez elszállhat és extrém méreteket ölthet.

 

„introjekció”

 

A projekció ellentétje az introjekció vagyis bevetítés.

 

Az anyatej befogadásával kezdődik el, a másik önkéntelenül beivódik lényünkbe, bennünk lakik.

 

Amikor valakivel összhangban vagy, azt veszed észre, hogy ugyanolyan testtartást veszel fel, ösztönösen rátalálsz, szinkronba kerülsz vele, a pszichológia ezt interakciós szinkronitásnak nevezi.

 

Kölcsönös introjekciós folyamatoknak vagyunk a művelői és ez az, amire reklámpszichológiai iskolák épültek, hogyan lehet kommunikációs fogásokkal, termékek megvásárlására, szerződések aláírására rávenni bennünket.

 

„Ezek nem kóros mechanizmusok, az egészséges ember is használja őket, hogy védje magát, és elvezesse a feszültségét. ”

 

„Mindazt, mit a lelki önvédelmi mechanizmusok kapcsán feltárt a pszichológia, még tágasabban belehelyezte egy olyan rendszerbe, amelyet a feszültséggel való megküzdés fő eszköztárának nevezett el. Ez a coping mechanizmusa, magyarul egy helyzettel való megküzdés, megbirkózás.

 

 

Adná az ég, hogy csak olyan problémáink lennének, amelyeket meg is tudunk oldani, de ahogy Karl Gustav Jung a múlt század elején megállapította: a konfliktus arról ismerszik meg, hogy nem lehet megoldani.

 

 

Ha az ember úgy be van szorítva egy szituációba, hogy semerre sem tud lépni, egy lehetősége még mindig maradt: hogy felfelé vegyen irányt és kiemelkedjen belőle. A felülemelkedés copingja azt jelenti, hogy a problémát egy kicsit eltávolítjuk magunktól, és egy magasabb szemszögből tekintünk rá. Új optikát választunk. Ennek egy lehetséges stratégiája az, ha kifigurázzuk azt a helyzetet, amibe beszorultunk. Ha a saját nyomorúságunkból viccet csinálunk, azzal egyben felül is emelkedünk rajta, és biológiai szempontból csodát művelünk a szervezetünkben.”

 

 

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK:

 

1.

Azt mindenki tudja, hogy a delphoi jósdán található felirat Gnóthi szeauton – jelentése: ismerd meg tenmagadat, hiszen folyamatosan szoktak hivatkozni rá. Azonban a delphoi jósdában hét felirat volt, amelyek közül csak a „sztár szlogen” a Gnóthi szeauton, ISMERD MEG TENMAGADAT a másik hat:

 

TARTS MÉRTÉKET

LEGSZEBB DOLOG A NYUGALOM

HA MEGTANULTÁL ENGEDELMESKEDNI, AKKOR FOGSZ TUDNI URALKODNI

EMLÉKEZZ MEG BARÁTAIDRÓL

FIZESD VISSZA A BETÉTET

AZ EMBEREK TÖBBSÉGE ROSSZ

 

 


Ⓒ DR. HÍDVÉGI MÁRTA, 2020

YouTube Facebook
Szoftverfejlesztés, webfejlesztés