Dr. Hídvégi Márta, pszichológus


 

10 mondat, amit ne mondj ki soha


 

Sulinyugi


 

Popper Péter idézetek


 

Gene Britton


 

 

Jól van, Csillag!

A ló büszke tartású, szép, azt is mondhatnám, nemes állat. Az ember legősibb háziállatainak egyike, élő közlekedési és munkaeszköze, hűséges segítője. Ilyeneket írtam volna a lóról dolgozatomban, ha valaha egy magyarórán erről kell fogalmazást készíteni. S aztán, mint aki jól végezte dolgát, e pár mondat után leteszem a tollamat...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Jól van, Csillag!


 

Gyerekek a mélyponton

Nekünk még az iskola volt a "második otthonunk" - legalábbis így mondták az okosok gyerekkorunkban. Az egykori közhely igazságát megkérdőjelezi formabontó jelenünk. Mi a helyzet manapság, hogyan nevelkednek, okosodnak a mi gyerekeink? Napjaink felnövekvő nemzedékének már valójában az úgynevezett "második otthona" az elsődleges...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Gyerekek a mélyponton


 

Farsang?!

Az iskola, amelyről példámban szólok, mai mércével mérve közepes nagyságú. Épülete már nem új. Díszterem nem lévén benne, a tornaterem a tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek, valamint az elmaradhatatlan diákmulatságok színhelye. Mivel egyik közös, iskolai megmozdulás sem képzelhető el szülők nélkül, ezért a tanulóifjúságnak "osztódnia" kell...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Farsang?!


 

Egy előadóművész csoportterápiája

Egyszer régen három vendége volt a fogyatékosokat nevelő iskolának: Levente Péter Jászai-díjas művész és barátai: Grillus Vilmos csellós, Mérő Imre bűvész. "Ki kopog?" című másfél órás műsorukat adták elő az értelmi fogyatékos gyermekeknek az intézet ebédlőjében...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Egy előadóművész csoportterápiája


 

Csókolom

Óvodába járok. A lányommal. Épp hogy elkezdtük, máris megkaptuk az első leckéket viselkedés illemtanból...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Csókolom


 

Bármi lehet megbélyegző

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis termettel élő lányka, akit Piroskának hívtak. Édesanyja elküldte őt egy kis elemózsiával az öregséggel élő nagymamához. Útközben találkozott az ordassággal élő farkassal... Hamarosan így fogunk majd mesélni kisgyermekeinknek, unokáinknak. Nem bajlódunk többé annak kimondásával, hogy Piroska kis termetű...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Bármi lehet megbélyegző


 

Az ünnepelt ajándéka

Több mint három évtizedig tanítottam hallássérült gyerekeket írni-olvasni. Próbáltam velük anyanyelvüket: a magyar nyelvet elsajátíttatni, a nyelvtant és az irodalmat egyenként megszerettetni...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Az ünnepelt ajándéka


 

Visszafogott ünneplés

Hatodikos vagyok, szavalok. A belesülés rémétől sápadtan szorítom kezemben - persze csak a hátam mögött - a hosszában kettévágott, francia kockás papírlapra másolt verset. Már túl vagyok a szerzőn, verscímen és az első három soron, s most kezdem csak érzékelni, hogy beszélek, hallom a saját fátyolos hangom...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Visszafogott ünneplés


 

Városmese fiatal szülőknek

Aki most igazi mesét vár, csalódni fog. Nem akarok én nagy mesemondóinkkal versengeni, csupán elmondom emlékeimet azokból az időkből, amikor még gyermekeim óvodások voltak, s kézen fogva róttuk velük a város utcáit, tereit, ahol az ő gazdag fantáziájuk nyomán mesévé változott minden, amire csak rácsodálkoztak...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Városmese fiatal szülőknek


 

"Te vagy a császár..."

Hiába erőlködök már egy ideje, és próbálok az évszámokkal zsonglőrködni, nincs semmi aktualitása annak, amiről - pontosabban - akiről írnom kell. (Egy számomra fontos emberről lenne szó pedig.) Hiányzik a hagyományosan jól bevált, kerek évforduló, ami szinte tálcán kínálja ilyenkor az elévülhetetlen érdemek sztereotip méltatását. És mégis, írnom kell róla! Igen, kell...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: "Te vagy a császár..."


 

Tanodai varázslat

A telefonkártyára kisebb lapocskára az van írva, hogy "jó pont", vagyis jutalompont. Őszülő hajjal egy falusi iskolában kaptam - no, nem a jó magaviseletemért vagy példás tanórai munkámért, hanem - emlékként, ajándéka. Egykoron a mi cifra-hóstyai iskolánkban is osztogattak hasonlót, és persze valamennyi magyarországi általános iskolában.

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Tanodai varázslat


 

Ki a hülye?

Eszembe jut a gyermekkori csúfolódó viszonválasz: "Aki mondja másnak, gondolja magának!" Ez volt ugyanis az első reflex-szerű felelet (főleg lányok szájából), ha lehülyézték őket. A fiúk ennél harciasabban vágtak vissza az őket sértegetőknek...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Ki a hülye?


 

Kabátok és "társaik"

Megyek az iskolába elsős gyermekem elé. Alig teszek egy két lépést az épületbe belépve, máris kabátokon akad meg a szemem. Sokféle van belőlük, de valamennyin látni, hogy új. Többségük majdhogynem a legdrágább és a legdivatosabb...

 A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Kabátok és "társaik"


 

Anyanyelvi „parainesis”

Szókincsünk a legszemélyesebb tulajdonunk. Egy életen át gyarapítjuk, és minél többet adunk át belőle másoknak, annál gazdagabbak leszünk magunk is. * Anyanyelvünk olyan közkincs, amelyből minél többet sajátítunk ki magunknak, annál több jut belőle másoknak. * Nem minden idegen szó fölösleges a magyar nyelvben, de minden fölösleges szó idegen tőle. * Míg a félművelt ember anyanyelvét fölösleges, idegen szavakkal tarkítja, addig a művelt képes az idegenekkel az anyanyelvükön beszélni. * A bürokrácia nyelve azért nem közérthető, mert a mögötte megbúvó szándék nem is akarja, hogy az legyen... 

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Anyanyelvi parainesis


 

Kisgyerekek a kórházban 

A kisgyerekek életében szomorú, mély nyomot hagyó időszak, ha hosszabbrövidebb ideig kórházba kerülnek. Gyakran tapasztalják a szülők, hogy tartósabb kórházi ápolás után alvászavar, éjszakai szorongás, ágybavizelés, beszékelés, gyakori pislogás, s olykor még halálfélelem is jelentkezik gyermeküknél. Ahhoz, hogy a kórházi tartózkodás lehetőleg ne hagyjon rossz emléket a gyerekekben, a gyógyítás mellett egyre elterjedtebb a gyerekkórházi osztályokon a rendszeres, játékos nevelés. Óriási jelentősége van ennek a játékos, kórházi foglalkoztatásnak. A játék szorongást old. Játék közben a gyerek „kijátssza magából” félelmeit, megnyugszik, jól érzi magát... 

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Kisgyerekek a kórházban


 

Hogy „kijátsszák” magukból a félelmet… 

A gyermekek életének szomorú, mély nyomot hagyó időszaka, amikor kórházba kerülnek. Gyakran tapasztalják a szülők, hogy tartósabb kórházi ápolás után gyermeküknél alvászavar, éjszakai szorongás, ágybavizelés, halálfélelem, gyakori pislogás lép fel. Az addig kiegyensúlyozott, egészségesen fejlődő gyermeknél jelentkezhet még hirtelen fellépő dadogás vagy dacreakció is. Ötéves kor alatt az anyától való elszakítottság, az idegen kórházi környezet, a magára-maradottság és az elesettség érzése megzavarja a harmonikus lelki fejlődést... 

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Hogy kijátszák magukból


 

GYERMEKnapi szólabdák

Nálunk a GYEREKKULTUSZ még gyerekcipőben jár. :) Négy évtizeden át voltunk GYEREKSZEREPLŐI egy monstre társadalmi drámának. Szereposztás. FENEGYEREKek, MINTAGYEREKek, MOSTOHAGYEREKek. :) Második otthonunk a GYERMEKOTTHON. :) Nem minden kommunizmus, a GYERMEKBETEGSÉGgel kezdődik...  

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Gyermeknapi szólabdák


 

„Beszélni nehéz”

A Kazinczy-díjat alapító Péchy Blanka színésznő egyik könyvében olvashatók a következő gondolatok: „Beszélni nehéz! A magam bőrén tanultam meg, milyen irgalmatlanul nehéz.” A legtöbb ember nem gondolkodik el azon, hogyan is tanult meg beszélni. Olyan nekünk az anyanyelvünk, mint a levegő – természetes, hogy van. Legföljebb akkor kapjuk fel a fejünket, ha a környezetünkben valaki feltűnően beszél, furcsán ejti közös nyelvünk beszédhangjait. Lehet, hogy tájszólása van, de az is lehet, hogy valamilyen beszédhibája vonja magára figyelmünket. Kodály Zoltán mondta egyszer, hogy „a magyar kiejtést is tanulni kell, még született magyarnak is...”

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Beszélni nehéz!


 

A duzzogó váza Egy alamuszi kislánynak írt tanmese

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szép, régi padlóváza. Ő is, mint a lakás sok-sok kerámiája Korondon született, Erdélyben. Kedvenc tartózkodási helye a két szoba közötti átjáróban, a tolóajtó mellett volt. Évek óta állt már ott kerek talpacskáján hasát domborítva, karcsú nyakát magasra emelve. Bár nem porcelánból készült, ő mégis büszke volt származására és gyönyörű, sötétkék mintáira. Szerette ezt a zugot, ahonnan majdnem az egész lakást beláthatta. Soha nem unatkozott...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: A duzzogó váza - tanmese egy kis tanítványomnak


 

Az igazi kommunikáció

Iaccoca, a Ford majd a Chysler mamutvállalatok vezérigazgatója az Egy menedzser élete című könyvében így ír: „Bárcsak találnék olyan intézetet, ahol megtanítják az embereket a hallgatásra. Végtére is egy jó menedzsernek legalább olyan jól kell tudnia odafigyelni, mint beszélni...”

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Az igazi kommunikáció!


 

„Úgy, mint a többi ember”

A címül választott idézőjeles óhajt egy megrendítően szép angol film éléről kölcsönöztem, mert a filmbéli történet a másság elfogadásának (milyen agyonkoptatott már ez a kifejezés, sajnos!) humánus példázata lehetne. Két fiatal kibontakozó szerelmét és önálló életkezdését mutatja be. Az ifjú pár mindkét tagja fogyatékos, szellemileg sérült személy. Napjainkban egyre többet hallani különféle, hazánkban is működő vagy újonnan szerveződő karitatív, emberbaráti csoportokról, amelyek a hátrányos helyzetű embereket – esetenként a fogyatékos személyeket - szeretnék fölkarolni. Az értelmező szótár szerint a fogyatékosság: hiba, tökéletlenség, valaminek a nem teljes volta. Nem csupán az értelmi képességekre vonatkozik...

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Úgy, mint a többi...


 

 „Ráérős történetmesélés”

Diafilmet nézek, mesét. Névnapomra kaptam egy pompás kis diafilmnéző masinával együtt. Épp hogy elsős vagyok, a képek alá írt ismeretlen szöveget szótagolva silabizálom. (Szüleim részéről lehetett némi pedagógiai célzatosság ebben az ajándékban.) Az egyszerű dianézővel könnyen boldogulok. Hamar rájövök, a perforált szélű celluloid filmet úgy kell a vékony gumihengerek közé illesztenem, hogy a rajzolt figurák feje meg az aláírt szöveg fejjel lefelé legyen, s a mondatkezdő nagybetűk a jobb kezem felől álljanak. Az persze minden ügyeskedésem mellett is előfordul, hogy a kicsit ferdén befűzött film sarka leszakad, sőt beszakad hosszan…

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Ráérős történetmesélés


 

Ők is köztünk élnek

„Amikor az emberek megtudják, hogy fogyatékos gyermekem van, sajnálkoznak, esetleg vígasztalnak, és magukban elégedettek, ha az ő gyerekük okosabb.” Ilyen vagy ennél megrázóbb megállapításokat tettek azok a fogyatékos gyermeket nevelő szülők, akiket gondjaikról kérdezett egy gyógypedagógusokból álló munkacsoport a közelmúltban. A megkérdezettek környezetük előítéletességétől szenvednek leginkább, s konkrét társadalmi segítségre várnak. „Az értelmi fogyatékosokat megítélő közvélemény az izolált oktatási rendszer ellentmondásaival is összefügg. Társadalmunk nem fogyatékos tagja úgy nő fel, hogy nem találkozik fogyatékossal – csak véletlenül... 

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: Ők is köztünk...


 

„Legjobb könyv a természet”

Az idő korlátait átlépve Formabontó riport egy pedagógus újságíróval

Riportalanyom kiléte egyelőre maradjon titok. Legyen elég annyi, hogy görög-latin szakos diplomával rendelkező újságíró, akinek igen határozott véleménye van az ifjúság nevelésében megmutatkozó kedvezőtlen jelenségekről. Sajátos, cseppet sem szokványos nézőpontból szemléli és bírálja a fiatalok szellemi érettségét, érzelmi eldurvulását, általános viselkedéskultúráját. Mindezt természetszeretete és alapos biológiai megfigyelései indokolják. A címben szereplő gondolat Galileitől származik, akinek – úgymond – kevés könyve volt... 

A teljes cikk a linkre kattintva letölthető: A legjobb könyv a természet


 

Gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás

Kedves Kollégák! A differenciálás lehetőségeit itt vázlatosan mutatom be. Akinek 1-1 területen további információra van szüksége, forduljon hozzám bizalommal, írja meg, miben adjak részletesebb tanácsokat! A tanulási nehézségeket, tanulási zavarokat mutató gyermekek differenciált fejlesztésének lehetőségei Differenciálási lehetőségek a szervezet, a tantervek és a taneszközök területén Differenciálás a tanulásszervezési folyamatban A szabad tanulás, mint nyitott tanítási forma, alkalmazása Differenciálás a feladatok szintjén... 

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Gyógypedagógus


 

Pedagógusoknak gyógypedagógusoknak tanács, segítség

Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek megismerése, ennek módszerei, esetismertetés elkészítése

A tanulói megismerés főbb lépései: A tanulók megismerésére számtalan módszer alakult ki a pszichológiában és a pedagógiában. Az összes módszer gyakorlati alkalmazásának azonban van egy váza, egy közös „logikája”, amelyet érdemes megismerni a konkrét eljárások ismertetése előtt... 

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Gyógypedagógus segítség


 

Tücsköt, bogarat…

Gyűjtemények – gyerekek (Tudósítónktól):

Lassan véget ér a nyár, s a 7-14 éves gyerekek szüleinek legtöbbje alighanem a fejéhez kap bepillantván iskola előtti nagytakarításkor a lurkók birodalmába: teli a szoba kacattal. Azaz bogarakkal, naptárakkal, kagylókkal, szögekkel, madzagokkal, szalvétákkal, gyufaskatulyákkal. Aligha kell bizonygatni, hogy az emberi személyiség fejlődésének természetes velejárója a gyűjtés. Legaktívabb időszaka éppen a kisiskoláskort követő pár év...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Tücsköt, bogarat


 

Az idő korlátait átlépve

Formabontó riport egy pedagógus újságíróval

Riportalanyom kiléte egyelőre maradjon titok. Legyen elég annyi, hogy görög-latin szakos diplomával rendelkező újságíró, akinek igen határozott véleménye van az ifjúság nevelésében megmutatkozó kedvezőtlen jelenségekről. Sajátos, cseppet sem szokványos nézőpontból szemléli és bírálja a fiatalok szellemi érettségét, érzelmi eldurvulását, általános viselkedéskultúráját. Mindezt természetszeretete és alapos biológiai megfigyelései indokolják. A címben szereplő gondolat Galileitől származik, akinek – úgymond – kevés könyve volt...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Az idő korlátjait átlépve


 

A teljes prezentáció a linkre kattintva letölthető: A nevetés fontosságáról


 

A teljes prezentáció a linkre kattintva letölthető: A gyönyörű nő


 

A videó a linkre kattintva megtekinthető: Csavar analógia


 

Lelki erőszak

LELKI ERŐSZAK: A bántalmazó letagad lényeges dolgokat, elzárkózik az áldozattól, kizárja őt gondolataiból, érzéseiből, ellenőrzése alatt tartja, végletesen féltékenykedik, az áldozat önbizalmát módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen megkérdőjelezi, vagy nem veszi tekintetbe...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Lelki erőszak


 

Itt az idő

A tanítási nap első órája. Nehéz dolga van a hetesnek. A becsengetés után, de még a "tanárnőnek tisztelettel jelentem" előtt meg kéne tudni számolnia a hiányzókat. Embert próbáló feladat - főleg a 6. osztályban...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Itt az idő


 

Az irodalom gyerekhősei

Az Árvácskák, Twist Olivérok, Ábelek, Nemecsek Ernők és Nyilas Misik sosem öregszenek. Az irodalom gyermekhősei nem változnak, csak a világ körülöttük...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Az irodalom gyerekhősei


 

Ünneprontás

Ragyogó őszünk októberi napjait koptattuk, amikor először találkoztam csokimikulásokkal. Katonás rendben sorakoztak az édességosztályok polcain. Igazán dicséretes, hogy a kereskedelem időben felkészül a decemberi ünnepre, most mégsem erről akarok szólni...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Ünneprontás

 


 

 Megváltó helyett: Mammon

Az angyalát, idő van! - gondolta a Jézuska, és magára öltötte a Mikulás-ruhát. A piros palást nagyon lehúzta az angyalszárnyait, melyeket amúgy is alaposan megtépázott már a gyakori ideológiai léghuzat...

A teljes írás a linkre kattintva letölthető: Megváltó helyett: Mammon

Joomla templates by a4joomla